Tính lại phương án giảm giá trước khi thu phí BOT Quốc lộ 26

Chủ đầu tư và Bộ GTVT đang lên phướng án giám giá trước khi thu phí BOT Quốc lộ 26. Ảnh: HL
Chủ đầu tư và Bộ GTVT đang lên phướng án giám giá trước khi thu phí BOT Quốc lộ 26. Ảnh: HL
Chủ đầu tư và Bộ GTVT đang lên phướng án giám giá trước khi thu phí BOT Quốc lộ 26. Ảnh: HL
Lên top