Tìm thấy 3 thi thể trong vụ sập cầu đang xây ở thủy điện Chiêm Hóa

Đã tìm thấy 3 thi thể trong vụ sập cầu đang thi công ở Tuyên Quang.
Đã tìm thấy 3 thi thể trong vụ sập cầu đang thi công ở Tuyên Quang.
Đã tìm thấy 3 thi thể trong vụ sập cầu đang thi công ở Tuyên Quang.
Lên top