Thuyền viên Việt Nam được Tổ chức Hàng hải quốc tế vinh danh vì sự dũng cảm

Xuồng cao su của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đang vượt sóng dữ tiếp cận thuyền viên bị nạn trên tàu Vietship 1 tháng 10/2020. Ảnh TT TKCN
Xuồng cao su của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đang vượt sóng dữ tiếp cận thuyền viên bị nạn trên tàu Vietship 1 tháng 10/2020. Ảnh TT TKCN
Xuồng cao su của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đang vượt sóng dữ tiếp cận thuyền viên bị nạn trên tàu Vietship 1 tháng 10/2020. Ảnh TT TKCN
Lên top