Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định 100

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh Trần Vương
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh Trần Vương
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh Trần Vương
Lên top