Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục bất cập trong đầu tư BOT, BT

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục bất cập trong đầu tư BOT, BT. Ảnh: Zing
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục bất cập trong đầu tư BOT, BT. Ảnh: Zing