Thót tim trước hình ảnh xe đạp đi kiểu "tự sát" trên cầu Nhật Tân