Thiếu container rỗng, phí vận tải tăng, Cục Hàng hải vào cuộc

Ảnh minh hoạ. Ảnh Lâm Anh
Ảnh minh hoạ. Ảnh Lâm Anh
Ảnh minh hoạ. Ảnh Lâm Anh
Lên top