Thi công 2 gói thầu dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Thi công 2 gói thầu trong dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây. Ảnh: Minh Châu
Thi công 2 gói thầu trong dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây. Ảnh: Minh Châu
Thi công 2 gói thầu trong dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây. Ảnh: Minh Châu
Lên top