Thêm một thai phụ bị xe tông rớt con ra ngoài, 3 mẹ con thương vong