Thêm một giấy chứng nhận "hành" lái xe kinh doanh vận tải

Lái xe phải bỏ 300.000 đồng để tham gia lớp học kéo dài 2 tiếng và nhận về một "giấy chứng nhận" còn nhiều băn khoăn về lợi ích.
Lái xe phải bỏ 300.000 đồng để tham gia lớp học kéo dài 2 tiếng và nhận về một "giấy chứng nhận" còn nhiều băn khoăn về lợi ích.
Lái xe phải bỏ 300.000 đồng để tham gia lớp học kéo dài 2 tiếng và nhận về một "giấy chứng nhận" còn nhiều băn khoăn về lợi ích.
Lên top