Thay đổi lịch chạy một số chuyến tàu do ảnh hưởng của bão số 9

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 tại khu vực miền Trung, ngành đường sắt sẽ thay đổi lịch chạy tàu tối ngày 28 và sáng ngày 29.10. Ảnh: Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn
Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 tại khu vực miền Trung, ngành đường sắt sẽ thay đổi lịch chạy tàu tối ngày 28 và sáng ngày 29.10. Ảnh: Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn
Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 tại khu vực miền Trung, ngành đường sắt sẽ thay đổi lịch chạy tàu tối ngày 28 và sáng ngày 29.10. Ảnh: Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn
Lên top