Thanh niên tạo hiện trường tai nạn giao thông giả chỉ để đăng Facebook

Dòng trạng thái (kèm ảnh) mô phỏng hiện trường của một vụ tại nạn giao thông của N.N.D đăng trên mạng xã hội (Facebook). Ảnh: P.V
Dòng trạng thái (kèm ảnh) mô phỏng hiện trường của một vụ tại nạn giao thông của N.N.D đăng trên mạng xã hội (Facebook). Ảnh: P.V
Dòng trạng thái (kèm ảnh) mô phỏng hiện trường của một vụ tại nạn giao thông của N.N.D đăng trên mạng xã hội (Facebook). Ảnh: P.V
Lên top