Thanh niên lái BMW gây tai nạn liên hoàn có biểu hiện "lạ"