Thái Bình: Tiếp tục dừng chở người, khách du lịch đến nơi có dịch

Tiếp tục siết chặt hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch COVID-19 tại Thái Bình. Ảnh minh họa.
Tiếp tục siết chặt hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch COVID-19 tại Thái Bình. Ảnh minh họa.
Tiếp tục siết chặt hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch COVID-19 tại Thái Bình. Ảnh minh họa.
Lên top