Thái Bình: Đấu giá bến phà Thái Phú 2 là không đúng quy định

Bến phà Thái Phú 2 thuộc thôn Tương Đông (xã Hồng Phong) nối huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) với xã Nam Thanh, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) qua sông Hồng. Ảnh: T.D
Bến phà Thái Phú 2 thuộc thôn Tương Đông (xã Hồng Phong) nối huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) với xã Nam Thanh, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) qua sông Hồng. Ảnh: T.D
Bến phà Thái Phú 2 thuộc thôn Tương Đông (xã Hồng Phong) nối huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) với xã Nam Thanh, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) qua sông Hồng. Ảnh: T.D
Lên top