Thái Bình: Cấm chở khách du lịch, không chở người đến xã có dịch

Sở Giao thông Vận tải Thái Bình hướng dẫn chi tiết các hoạt động vận tải từ hôm nay, 7.5 tại tỉnh Thái Bình. Ảnh minh họa: T.D
Sở Giao thông Vận tải Thái Bình hướng dẫn chi tiết các hoạt động vận tải từ hôm nay, 7.5 tại tỉnh Thái Bình. Ảnh minh họa: T.D
Sở Giao thông Vận tải Thái Bình hướng dẫn chi tiết các hoạt động vận tải từ hôm nay, 7.5 tại tỉnh Thái Bình. Ảnh minh họa: T.D
Lên top