Tàu sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử vào giữa trưa chỉ là… "bản nháp"

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chắc chắn không kịp chạy thử vào tháng 10. Ảnh: Cường Ngô
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chắc chắn không kịp chạy thử vào tháng 10. Ảnh: Cường Ngô
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chắc chắn không kịp chạy thử vào tháng 10. Ảnh: Cường Ngô
Lên top