Tàu Cát Linh-Hà Đông lăn bánh thử nghiệm toàn tuyến, xử lý tình huống khẩn

Tàu Cát Linh-Hà Đông lăn bánh thử nghiệm toàn tuyến, xử lý tình huống khẩn. Ảnh: Thế Tùng.
Tàu Cát Linh-Hà Đông lăn bánh thử nghiệm toàn tuyến, xử lý tình huống khẩn. Ảnh: Thế Tùng.
Tàu Cát Linh-Hà Đông lăn bánh thử nghiệm toàn tuyến, xử lý tình huống khẩn. Ảnh: Thế Tùng.
Lên top