Tất các phương tiện kinh doanh vận tải ở Huế tạm ngừng hoạt động

Tất cả các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dừng hoạt động từ 0h ngày 1.4.
Tất cả các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dừng hoạt động từ 0h ngày 1.4.
Tất cả các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dừng hoạt động từ 0h ngày 1.4.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top