Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2020-2021

Đồng chí Trương Hòa Bình và các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Ảnh: Hùng Khoa
Đồng chí Trương Hòa Bình và các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Ảnh: Hùng Khoa
Đồng chí Trương Hòa Bình và các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Ảnh: Hùng Khoa
Lên top