Tạm dừng vận tải hành khách Yên Bái đi, đến Hà Nội từ ngày 23 đến 25.7

Yên Bái tạm dừng vận tải hành khách đi, đến TP. Hà Nội từ ngày 23 đến 25.7 để phòng chống dịch. Ảnh: CTV.
Yên Bái tạm dừng vận tải hành khách đi, đến TP. Hà Nội từ ngày 23 đến 25.7 để phòng chống dịch. Ảnh: CTV.
Yên Bái tạm dừng vận tải hành khách đi, đến TP. Hà Nội từ ngày 23 đến 25.7 để phòng chống dịch. Ảnh: CTV.
Lên top