Tạm dừng thu phí tại Trạm BOT T2 sau phản ứng của các tài xế

Trạm thu phí BOT T2.
Trạm thu phí BOT T2.
Trạm thu phí BOT T2.
Lên top