Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Lào Cai đi, đến Hà Nội

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Lào Cai đi, đến Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Lào Cai đi, đến Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Lào Cai đi, đến Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
Lên top