Tai nạn thảm khốc, người đàn ông tử vong trong đầu xe bẹp rúm

Xe khách nằm giữa 2 xe và bị bẹp dúm phần đầu.
Xe khách nằm giữa 2 xe và bị bẹp dúm phần đầu.
Xe khách nằm giữa 2 xe và bị bẹp dúm phần đầu.
Lên top