Tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Bị tàu tông tử vong sau nhiều lần tự vẫn bất thành