Tai nạn giao thông giảm sâu sau nửa tháng tổng kiểm soát

Mô tô là nhóm đối tượng vi phạm nhiều nhất chiếm 71,2% tổng số vi phạm. Ảnh: Cục CSGT.
Mô tô là nhóm đối tượng vi phạm nhiều nhất chiếm 71,2% tổng số vi phạm. Ảnh: Cục CSGT.
Mô tô là nhóm đối tượng vi phạm nhiều nhất chiếm 71,2% tổng số vi phạm. Ảnh: Cục CSGT.
Lên top