Tai nạn giao thông gây thiệt hại 2,5% GDP/năm

Ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019-2020. Ảnh: ĐT
Ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019-2020. Ảnh: ĐT
Ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019-2020. Ảnh: ĐT
Lên top