Sơn La thí điểm một số tuyến xe khách liên tỉnh

Tỉnh Sơn La cho phép hoạt động thí điểm một số tuyến xe khách cố định. Ảnh: Trần Trọng.
Tỉnh Sơn La cho phép hoạt động thí điểm một số tuyến xe khách cố định. Ảnh: Trần Trọng.
Tỉnh Sơn La cho phép hoạt động thí điểm một số tuyến xe khách cố định. Ảnh: Trần Trọng.
Lên top