Sơn La: Huy động toàn bộ lực lượng CSGT trong dịp nghỉ lễ

CSGT Sơn La xử phạt nghiêm người vi phạm để đảm bảo ATGT trong kỳ nghỉ lễ.
CSGT Sơn La xử phạt nghiêm người vi phạm để đảm bảo ATGT trong kỳ nghỉ lễ.
CSGT Sơn La xử phạt nghiêm người vi phạm để đảm bảo ATGT trong kỳ nghỉ lễ.
Lên top