Sơn La dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

Tỉnh Sơn La tạm dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh. Ảnh: Tâm Anh
Tỉnh Sơn La tạm dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh. Ảnh: Tâm Anh
Tỉnh Sơn La tạm dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh. Ảnh: Tâm Anh
Lên top