Sở GTVT Hòa Bình nói gì về những thông tin Lao Động phản ánh?

Tỉnh lộ 437 đoạn qua các xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xuống cấp nhiều năm nay khiến việc tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Trần Trọng.
Tỉnh lộ 437 đoạn qua các xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xuống cấp nhiều năm nay khiến việc tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Trần Trọng.
Tỉnh lộ 437 đoạn qua các xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xuống cấp nhiều năm nay khiến việc tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Trần Trọng.
Lên top