Siết chặt việc thi, cấp giấy phép lái xe

Việc cấp giấy phép lái xe được siết chặt hơn từ 1.12 khi thông tư 38 chính thức có hiệu lực. Ảnh: Trường lái xe Đông Đô
Việc cấp giấy phép lái xe được siết chặt hơn từ 1.12 khi thông tư 38 chính thức có hiệu lực. Ảnh: Trường lái xe Đông Đô
Việc cấp giấy phép lái xe được siết chặt hơn từ 1.12 khi thông tư 38 chính thức có hiệu lực. Ảnh: Trường lái xe Đông Đô
Lên top