Đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe:

Siết chặt quản lý nhưng phải tạo điều kiện cho người học

Một địa điểm dạy thực hành lái xe ôtô tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Một địa điểm dạy thực hành lái xe ôtô tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Một địa điểm dạy thực hành lái xe ôtô tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top