Sẽ xử lý trách nhiệm lãnh đạo để tồn tại tình trạng đỗ xe sai quy định

Cơ quan chức năng xử lý trường hợp đỗ xe sai quy định.
Cơ quan chức năng xử lý trường hợp đỗ xe sai quy định.
Cơ quan chức năng xử lý trường hợp đỗ xe sai quy định.
Lên top