Sẽ kỷ luật nghiêm tài xế, lái xe buýt nếu lơ là phòng dịch COVID-19

Lên top