Sau va chạm, ôtô CRV bốc cháy bùng bùng như ngọn đuốc

Xe máy bị ô tô kéo lê, bốc cháy thành than.
Xe máy bị ô tô kéo lê, bốc cháy thành than.
Xe máy bị ô tô kéo lê, bốc cháy thành than.
Lên top