Sau nhiều năm, nỗi ám ảnh "nút thắt cổ chai" đường Trường Chinh được giải tỏa

Nỗi ám ảnh tắc đường trên đường Trường Chinh sắp được giải tỏa.
Nỗi ám ảnh tắc đường trên đường Trường Chinh sắp được giải tỏa.
Nỗi ám ảnh tắc đường trên đường Trường Chinh sắp được giải tỏa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM