Sau một ngày Tân Sơn Nhất tắt loa phát thanh: Hành khách đồng tình

Bảng thông báo được đặt ngay cửa vào ga đi.
Bảng thông báo được đặt ngay cửa vào ga đi.
Bảng thông báo được đặt ngay cửa vào ga đi.
Lên top