Sau đường Ngô Minh Dương, Hà Nội xuất hiện tên lạ "Đường nước Phần Lan"

Tên đường tự phát.
Tên đường tự phát.
Tên đường tự phát.
Lên top