Sạt lở trên Quốc lộ 6, các phương tiện đổi hướng di chuyển

Hiện trường vụ sạt lở trên Quốc lộ 6. Ảnh: Trần Trọng.
Hiện trường vụ sạt lở trên Quốc lộ 6. Ảnh: Trần Trọng.
Hiện trường vụ sạt lở trên Quốc lộ 6. Ảnh: Trần Trọng.
Lên top