Sạt lở nghiêm trọng tại Tỉnh lộ 435 ở Hòa Bình

Sạt lở đất nghiêm trọng tại đường
Sạt lở đất nghiêm trọng tại đường
Sạt lở đất nghiêm trọng tại đường
Lên top