Sà lan tông sập cầu, giao thông bị chia cắt

Cây cầu bị sập do sà lan tông. Ảnh: NN.
Cây cầu bị sập do sà lan tông. Ảnh: NN.
Cây cầu bị sập do sà lan tông. Ảnh: NN.
Lên top