Quy trách nhiệm người đứng đầu khi đường hỏng, gây mất an toàn giao thông

Nâng cấp mở rộng dự án Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa
Nâng cấp mở rộng dự án Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa
Nâng cấp mở rộng dự án Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa
Lên top