Quốc lộ 8A sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt

Hiện trường vụ sạt lở.
Hiện trường vụ sạt lở.