Quảng Ngãi: Cây xanh ngã đổ la liệt, nhiều nơi ngập lũ, cô lập

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top