Phương tiện nào được phép lưu thông ở Hải Dương trong thời gian giãn cách?

Kiểm soát phương tiện ra vào địa phương tại chốt kiểm dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Kiểm soát phương tiện ra vào địa phương tại chốt kiểm dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Kiểm soát phương tiện ra vào địa phương tại chốt kiểm dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top