Phê duyệt đề án giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Thủ tướng phê duyệt đề án giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. Ảnh minh hoạ: LDO
Thủ tướng phê duyệt đề án giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. Ảnh minh hoạ: LDO
Thủ tướng phê duyệt đề án giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. Ảnh minh hoạ: LDO
Lên top