Ôtô "trốn" trạm BOT quốc lộ 5, đường liên xã ùn tắc cục bộ

Ôtô "trốn" trạm BOT quốc lộ 5, đường liên xã ùn tắc nghiêm trọng.
Ôtô "trốn" trạm BOT quốc lộ 5, đường liên xã ùn tắc nghiêm trọng.
Ôtô "trốn" trạm BOT quốc lộ 5, đường liên xã ùn tắc nghiêm trọng.
Lên top