Ôtô bán tải đâm lao thẳng vào nhà dân ở Đà Nẵng

Ôtô bán tải đâm lao thẳng vào nhà dân ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Hà
Ôtô bán tải đâm lao thẳng vào nhà dân ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Hà
Ôtô bán tải đâm lao thẳng vào nhà dân ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top