Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ôtô 45 chỗ đâm đổ khung thép cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc